Adhesió de TicOsona a Sinergia

02firmaContractes

16 de març d’aquest 2015, Albert Baucells, President de Ticosona i Alfons Rubio-Manzanares, Secretari General de Sinergia amb Pere Martínez, President de Sinergia.

01firmaContractes

Adhesió de CATEi a Sinergia

03firmaContractes

16 de març d’aquest 2015,Pere Martínez, President de la CatEi i Alfons Rubio-Manzanares, Secretari General de Sinergia signen l’acord d’addhesió a Sinergia.