Adhesió de CATEi a Sinergia

03firmaContractes

16 de març d’aquest 2015,Pere Martínez, President de la CatEi i Alfons Rubio-Manzanares, Secretari General de Sinergia signen l’acord d’addhesió a Sinergia.