Adhesió de TicGarraf-Penedés a Sinergia

09firmaContractes

16 de març d’aquest 2015, Jordi Rodriguez, President de Tic Garraf-Penedés i Alfons Rubio-Manzanares, Secretari General de Sinergia signen l’acord d’addhesió a Sinergia.