Associacions empresarials tecnològiques catalanes es coordinen per a impulsar el model productiu d’innovació i coneixement @SinergiaB

sinergia foto grau grup P1000428Amb l’objectiu de millorar la coordinació general entre les associacions empresarials, la seva interlocució, comunicació i actuacions conjuntes, han signat l’acord Sinergia nou associacions empresarials tecnològiques de Catalunya (CatEi, Secartys, CatPL, Catalunya Apps, TIC Osona, Tic Anoia, ACECCAT, TIC Garraf-Penedés i ASSCII) que representen més de 1000 empreses del sector, i amb la previsió que es continuï ampliant properament.

Pere Martínez, President de CatEI i el nou president de Sinergia per als dos propers anys, ha manifestat que “Impulsar les empreses tecnològiques catalanes, coordinant els esforços entre les diferents associacions, col·laborant, compartint, creant massa crítica i internacionalitzant, permetrà donar resposta amb Talent a les necessitats tecnològiques actuals de les empreses i de les persones”.

Alfons Rubio-Manzanares, Secretari General de Sinergia, ha remarcat que l’acord és obert a totes les associacions tecnològiques que comparteixen el valor de la col·laboració per a crear noves sinergies en el sector tecnològic de Catalunya.

Antoni Ma. Grau, Director General d’Industria de la Generalitat de Catalunya ha manifestat a la trobada amb els presidents de les entitats de l’acord Sinergia és una excel·lent iniciativa que dona resposta a les realitats actuals de col·laborar, compartir, i sumar, tot plegat aporta talent de cara a reptes com el Pla Catalunya Industrial que s’impulsa el Govern de la Generalitat juntament amb el sector privat.

Sinergia és acord per fomentar la Col·laboració, totes les entitats agrupades sota un mateix acord, la Coordinació, sinergia entre les empreses adherides, i la Innovació, el desenvolupament de les tecnologies com a objectiu comú. En definitiva un espai de trobada de les associacions del sector tecnològic, amb la finalitat de fer créixer el talent i l’economia del nostre país a traves de innovació i de la internacionalització.

Per a més informació:
sinergia.business
Twitter: @SinergiaB
Linkedin: sinergia business

Antoni Ma. Grau, Director General d'Industria de la Generalitat de Catalunya, amb Pere Martinez, president de Sinergia

Antoni Ma. Grau, Director General d’Industria de la Generalitat de Catalunya, amb Pere Martínez, president de Sinergia